obrazy 10
Autoportret. Transbuddysta Kuszej-pustelnik, transateista, antyantropocentryk i transkosmopolita zanurza się i wynurza z pomarańczowego oceanu konwencjonalnej rzeczywistości, w którym żerują rekiny natrętnych dualizmów, na tle mandali zniewolenia. Trzy białe okręgi symbolizują trzy wymiary Wszechświata: wszechcałość, bezczasowość i nijakość - wszystkie w istocie puste. Psomen uosabia awangardę w przekraczaniu konwencjonalnej, powszechnie doświadczanej rzeczywistości. Staroegipskie moduły symbolizują jedność w całości, wieczność i całość w jedności. Kuszej-pustelnik i wielka nieobecność w wielkiej nijakości.
Cohsai-pustelnik, doświadcza w śunjacie nijakości. Monstrualnej nijakości. Nijakości niemożliwej do poznania w konwencjonalnej rzeczywistości. Nijakość śunjaty jest jej cechą rudymentarną. W nijakości przejawiają się emocje, osądy, rozróżnienia, społeczeństwa i jednostki, oceany i kosmos. Dążenie do celu, wartości etyczne i estetyczne, i współodczuwanie i śmierć i reinkarnacja. Nijakość jest wszechogarniająca i konstytuująca. Nijakość tak rozległa jak Wszechświat i beznadziejna. Nijakość nie do przezwyciężenia. Nijakość zrównująca, holistyczna. Nijaka. Ani biała ani czarna. Ani zła ani dobra. Ani istniejąca ani nie istniejąca.
Jak słyszany jest dźwięk w Śunjacie? Dźwięk w żaden sposób nie wpływa na słuchającego. Dźwięk istnieje sam dla siebie i dla nikogo. Głos człowieka wybrzmiewa jak głos ludzki, a nie jak szczekanie psa, jednak umysł tego nie różnicuje. Dźwięk w Śunjacie rozchodzi się w przestrzeni, w której nie ma słuchającego. Inaczej dźwięk brzmi gdy jest słuchany, i inaczej gdy nikt go nie słucha.
shunyata
shunyata
Jak wygląda nieistnienie czasu (zaznaczone kolorem fioletowym) w Śunjacie? Jedynie uchwytnym jest moment, w którym umysł się znajduje. Jest to ten sam moment, który pojawi się w następnej chwili, jak i za tysiąc lat. Umysł nie antycypuje tego co wydarzy się za sekundę. Doświadcza braku wiedzy o tym co działo się sekundę wcześniej. Umysł niczego nie oczekuje i nie odczuwa przymusu zmiany. W Śunjacie czas nie istnieje, bo też i nie jest do niczego potrzebny.
Shunyata_
Jak wygląda ruch w Śunjacie? Przedmiot poruszający się w polu widzenia nie jest w żaden sposób wyróżniony spośród innych widocznych przedmiotów. Umysł doświadcza holistycznie sceny znajdującej się w polu widzenia. Umysł nie antycypuje miejsca, w którym poruszający przedmiot znajdzie się w następnej chwili. Podobnie jak nie ma świadomości, w którym miejscu znajdował się przedmiot w chwili poprzedzającej obecną. Umysł widzi ruch, ale go nie analizuje. Nie istnieje świadomość drogi między położeniem początkowym, a położeniem końcowym przedmiotu. Poruszający się przedmiot nie posiada formy – nie jest więc przedmiotem różnym od przedmiotu w stanie spoczynku. W Śunjacie jest widoczny przedmiot znajdujący się w ruchu, chociaż ruch w Śunjacie nie istnieje.
Jaki jest żółty sześcian w Śunjacie? Kolor żółty pojawiający się w umyśle nie przyciąga mocniej uwagi, ani nie jest mniej ważny od kształtu. Nie jest postrzegany jako kolor, choć w polu widzenia posiada odróżniającą go od innych bodźców cechę. Cecha ta nie posiada jednak właściwości różnicującej. Żółty sześcian posiada żółty kolor, ale wartość tego koloru pozostaje ukryta. Odbierany jest w umyśle jako bodziec, do którego nie została przypisana żadna etykieta. Kolor nie posiada formy - desygnat nie posiada koloru, chociaż emanuje żółtym kolorem. Podobnie jest z kształtem. Kształt nie posiada formy - desygnat nie posiada kształtu, chociaż jest widziany sześcianem. W Śunjacie żółty sześcian nie jest żółty i nie jest sześcianem, chociaż jest żółty i jest sześcianem.
shunyata
Mandala samotności. Wolność jest najważniejszym czynnikiem poznania Śunjaty. Tylko człowiek wolny może w pełni poznać własną naturę. Jeśli jakiś nauczyciel wymaga posłuszeństwa należy się go pozbyć. Jeśli ktoś ma nauczyciela - powinien się go pozbyć. Droga nauczyciela jest drogą wypracowaną przez umysł nauczyciela. Każdy umysł jest inny i dlatego potrzebuje innej drogi. Jedynym prawdziwym nauczycielem jest własny umysł.
Shunyata_
Czy w Śunjacie kolor zielony jest zielony? (Nie). Jak wygląda w Śunjacie kolor czerwony? (Jest czerwony). Czy w Śunjacie czarne jest czarne? (Nie). Czy w Śunjacie żółty to kolor? (Nie). Jak w Śunjacie wygląda biel? (Jest bielą). Dwudziestego lipca 2020 roku, Kuszej-pustelnik, bezuczuciowiec, bezideowiec i transkosmopolita, antyantropocentryk i wielki nieobecny, opuścił Śunjatę o godzinie 18.45. Uczestniczył tam w miłości, która była nijaka – była nic nie warta - nie istniała. We współczuciu, które było nijakie – nie posiadało żadnej wartości - nie istniało. W uczciwości, która była nijaka – nie była nic warta - nie istniała. O godzinie 19.04, Kuszej-pustelnik, nie będąc już nadmyślnym i bezforemnym, dualnie scalonym transhumanistą, uzewnętrznił to na obrazie farbami akrylowymi.
Shunyata_
Krzesło. Jako przedmiot do siedzenia nie istnieje w Śunjacie. Jako bryła zrobiona z drewna nie istnieje w Śunjacie. Jako przedmiot nieożywiony nie istnieje w Śunjacie. Jako zbiór atomów i cząstek elementarnych nie istnieje w Śunjacie. Jednak fizycznie krzesło istnieje, bo jest widoczne w Śunjacie.
Shunyata_
Gdy umysł zaczyna doświadczać Śunjaty nie ma już nikogo kto mógłby w niej przebywać. Doświadczyć jej może pozbawiony wewnętrznego Ja, niedualny umysł. Nie ma nikogo kto przebywa w Śunjacie.