obrazy 11

Konwencjonalna rzeczywistość pozorna. Cooshay-pustelnik i lekkie śniadanie przed wejściem w Śunjatę.
Do tego dużo witaminy C przeciw ezoterycznym egzaltacjom. Siarczan cynku na agresywne halucynacje. Skondensowany olej z kolendry przeciw zakłamanym wglądom i fałszywym ścieżkom. Elektrolity na choroby psychiczne.
shunyata
Budda znajdujący się w Śunjacie, idąc ul. Abramowskiego w Łodzi widzi mężczyznę, który maltretuje i zabija dziecko. Budda nie zatrzymując się przechodzi obok i odchodzi.
sunjata
Cooshay-pustelnik znajdując się w Śunjacie spotyka Buddę. Razem rozpadają się w pustkę. Dla każdego z nich jest to taka sama pustka.
sunjata
Dla umysłu przebywającego w Śunjacie, w rzeczywistości absolutnej, krzesło widoczne jest bez właściwości – przedmiot sam w sobie. Ani krzesło, ani drewniane, ani brązowe, ani do siedzenia. Chociaż w tym samym momencie, w rzeczywistości konwencjonalnej, to samo krzesło istnieje jako złudzenie - drewniane, brązowe krzesło służące do siedzenia.
Przedmiot w rzeczywistości konwencjonalnej, w odróżnieniu od informenu w rzeczywistości Śunjaty, posiada własności; własności te istnieją w parach tworząc dualizmy (ciężki-lekki, szybki-wolny itp.). Dualizmy są niematerialne. Istnieją w czasie. W rzeczywistości Śunjaty istnieją byty odmienne jakościowo od bytów w rzeczywistości konwencjonalnej - informeny. Informen (rzecz w Śunjacie, pozbawiona własności, istniejąca bez czasu) posiada inny jakościowo byt niż przedmiot w rzeczywistości konwencjonalnej. Informen nie posiada dualizmów.
shunyata
Czerwony but - noumen widziany z perspektywy śunjaty. Rzeczywistość konwencjonalna zawiera się w rzeczywistości Śunjaty; rzeczywistość Śunjaty zawiera się w rzeczywistości noumenii (rzeczywistość noumenów); rzeczywistość noumenii zawiera się w rzeczywistości konwencjonalnej. Z perspektywy umysłu wszystkie rzeczywistości wzajemnie zawierają się i przenikają. Poza umysłem, w rzeczywistości noumenii – Śunjata i rzeczywistość konwencjonalna nie istnieją jako rzeczywistości. Istnieją jako noumeny.
shunyata
Żółte buty. Cokolwiek pojawia się w Pustce, nie jest jeszcze noumenem. To dopiero przedmiot bez formy – nadałem mu nazwę informen (łac. informe; pozbawiony cech, formy). Tak więc występujące w Pustce "rzeczy bez formy" to informeny. Jednak informen nie jest noumenem ("rzeczą samą w sobie"), gdyż nadal jest doświadczany przez umysł. Nie jest również przedmiotem, gdyż dla umysłu pozbawiony jest własności. Zarówno przedmiot jak i informen przejawiają cząstkowe właściwości noumenu. Jednak przedmiot zawiera więcej cech noumenu niż informen. Na obrazie przedstawione zostały w kolejności: przedmiot, informen, noumen.
shunyata
W umyśle znajdującym się w Śunjacie nieaktywne jest świadome wewnętrzne Ja, nie ma w nim obserwatora - obecna jest jedynie rzeczywistość zewnętrzna, odbijająca się w umyśle jak w lustrze: chmury na niebie, drzewa, idący ludzie, przejeżdżające samochody, trawa – przedmioty dostępne w polu widzenia. W umyśle nie ma nikogo, umysł jest nieobecnością. Na pytanie kim jestem, odpowiedź jest bardzo prosta – tym co istnieje na zewnątrz.
shunyata
siunjata
Rzeczywistość Śunjaty przenikająca uwikłanie i splatanie rzeczywistości konwencjonalnej. Mocno osadzone w Śunjacie mięso z kością, nie wyrywa się w przyszłość ani nie wlecze w przeszłości. W pasażu Schillera mięso z kością porusza się bez celu, bez powodu, bez sensu. Po prostu jest. Bez myśli. Bez uczuć. Podobne do innych w nieruchomym czasie. Bez charakteru. Bez płci. Bez imienia. Rzeczywistość Śunjaty zaznaczona została kolorem pomarańczowym.