obrazy 15
shunyata
Byt pozapojęciowy.
shunyata
Struktura rzeczy samej w sobie. (notatka nr 600)
sunyata
Podświadomy sąd egzystencjalny. Umieranie dualizmów.
shunyata 234
Śunjata podstawą bytu. Rzecz bez nazwy, różnicowania, osądzania i czasu.
shunyata
Derrida wyraża swoje uznanie i akceptuje wnioskowanie Kuszeja.
shunyata342
Krzesło w różowym pokoju - przedstawione w powszechnie doświadczanej rzeczywistości konwencjonalnej i w rzeczywistości Śunjaty pozbawionej czasu, pojęć i własności. Gdy doświadczamy istnienia rzeczy realnie istniejącej jaką jest krzesło, pojęcie "krzesło" wpływa modelująco na obraz krzesła, na jego naoczną i poprzez to na mentalną reprezentację. Własności są modelującym składnikiem natury rzeczywistości. To samo krzesło widziane bez obecności własności krzesła (tak jak to ma miejsce w rzeczywistości Śunjaty) generuje odmienną jakościowo rzeczywistość. Obecność pojęcia lub jego brak wpływa na widzianą rzeczywistość ustanawiając jej naturę.
Uwaga: obraz nie pokazuje rzeczywistego wyglądu krzesła w Śunjacie. Jest to graficzny ekwiwalent (graficzna metafora) braku własności krzesła, pojęć i czasu.
shunyata 23
Istnienie nieuświadomione w Śunjacie.