obrazy 7
Autoportret. Transbuddysta Kuszej-pustelnik, transateista, antyantropocentryk i transkosmopolita zanurza się i wynurza z pomarańczowego oceanu konwencjonalnej rzeczywistości, w którym żerują rekiny natrętnych dualizmów. Trzy białe okręgi symbolizują trzy wymiary Wszechświata: wszechcałość, bezczasowość i nijakość, wszystkie w istocie puste. Psomen uosabia awangardę w transcendowaniu ludziowatej perspektywy. Staroegipskie moduły symbolizują jedność w całości, wieczność i całość w jedności. Kuszej-pustelnik i wielka nieobecność w wielkiej nijakości.
Dwudziestego lipca 2020 roku, Kuszej-pustelnik, transegoman i bezuczuciowiec, bezideowiec i transkosmopolita, antyantropocentryk i wielki nieobecny, opuścił śunjatę o godzinie 18.45. Uczestniczył tam w miłości, która była nijaka – była nic nie warta - nie istniała. We współczuciu, które było nijakie – nie posiadało żadnej wartości - nie istniało. W uczciwości, która była nijaka – nie była nic warta - nie istniała. O godzinie 19.04, Kuszej-pustelnik, nie będąc już nadmyślnym i bezforemnym, dualnie scalonym transhumanistą, uzewnętrznił to na obrazie farbami akrylowymi.
Transegoman Cooshay, europejski pustelnik, doświadcza w śunjacie nijakości. Monstrualnej nijakości. Nijakości niemożliwej do poznania w konwencjonalnej rzeczywistości. Nijakość śunjaty jest jej cechą rudymentarną. W nijakości przejawiają się emocje, osądy, rozróżnienia, społeczeństwa i jednostki, oceany i kosmos. Dążenie do celu, wartości etyczne i estetyczne, i współodczuwanie i śmierć i reinkarnacja. Nijakość jest wszechogarniająca i konstytuująca. Nijakość tak rozległa jak Wszechświat i beznadziejna. Nijakość nie do przezwyciężenia. Nijakość zrównująca, holistyczna. Nijaka. Ani biała ani czarna. Ani zła ani dobra. Ani istniejąca ani nie istniejąca.
Shunyata
Pustelnik Cooshay, transegoman bezuczuciowy, bezideowiec i transkosmopolita, zatrzymał się w pół drogi na ścieżce poznania. Odrzucając w śunjacie wszelkie dualizmy, fenomeny i inne ludziowate złudzenia. Jak przez szybę pancerną, zakurzoną i zmętniałą, widzi zarysy przedmiotów samych w sobie – noumenów. Najpierw zapowiedź noumenu krzesła, potem zapowiedź noumenu żółtego sześcianu. To co widzi nie jest już zjawiskiem (fenomenem), choć w żaden sposób nie może być jeszcze obiektem transcendentnym (noumenem). To co widzi Cooshay pustelnik znajdując się w śunjacie to informen - nadal tylko jeden z aspektów rzeczy samej w sobie, już jednak niezależny od poznającej go świadomości.
Jak słyszany jest dźwięk w śunjacie? Dźwięk w żaden sposób nie wpływa na słuchającego. Transegoman Cooshay, pustelnik doświadczający śunjaty, nie odnosi dźwięku do siebie. Dźwięk istnieje sam dla siebie i dla nikogo. Głos człowieka wybrzmiewa jak głos ludzki, a nie jak szczekanie psa, jednak umysł tego nie różnicuje. Dźwięk w śunjacie rozchodzi się w przestrzeni, w której nie ma słuchającego. Inaczej dźwięk brzmi gdy jest słuchany, i inaczej gdy nikt go nie słucha.
Shunyata_
Jak wygląda nieistnienie czasu w śunjacie? Dla Transegomana Cooshay'a, pustelnika doświadczającego śunjaty, jedynie uchwytnym jest moment, w którym umysł akurat się znajduje. Jest to ten sam moment, który pojawi się w następnej chwili, jak i za tysiąc lat. Moment ten nie zmienia się podczas trwania śunjaty. Umysł nie antycypuje tego co wydarzy się za sekundę. Doświadcza braku wiedzy o tym co działo się sekundę wcześniej. Umysł niczego nie oczekuje i nie odczuwa przymusu zmiany status quo. Moment ten czasoprzestrzennie nie jest z niczym powiązany. Nie jest kontynuacją lub skutkiem wydarzeń sprzed sekundy. Nie jest też w żaden sposób punktem wyjścia lub przyczyną dla tego co wydarzy się za sekundę. W śunjacie czas nie istnieje, bo też i nie jest do niczego potrzebny.
Shunyata_
Jak wygląda ruch w śunjacie? Przedmiot poruszający się w polu widzenia nie jest w żaden sposób wyróżniony spośród innych widocznych przedmiotów. Umysł doświadcza holistycznie sceny znajdującej się w polu widzenia. Umysł nie antycypuje miejsca, w którym poruszający przedmiot znajdzie się w następnej chwili. Podobnie jak nie ma świadomości, w którym miejscu znajdował się przedmiot w chwili poprzedzającej obecną. Umysł widzi ruch, ale go nie analizuje. Nie jest widoczna droga między położeniem początkowym, a położeniem końcowym przedmiotu. Poruszający się przedmiot nie posiada formy – nie jest więc przedmiotem różnym od przedmiotu w stanie spoczynku. W śunjacie jest widoczny przedmiot znajdujący się w ruchu, chociaż ruch w śunjacie nie istnieje.
Jaki jest żółty sześcian w śunjacie? Kolor żółty pojawiający się w umyśle nie przyciąga mocniej uwagi, ani nie jest mniej ważny od kształtu. Nie jest postrzegany jako kolor, choć w polu widzenia posiada odróżniającą go od innych bodźców cechę. Cecha ta nie posiada jednak właściwości różnicującej. Żółty sześcian posiada żółty kolor, ale wartość tego koloru pozostaje ukryta. Odbierany jest w umyśle jako bodziec, do którego nie została przypisana żadna etykieta. Kolor nie posiada formy - desygnat nie posiada koloru, chociaż emanuje żółtym kolorem. Podobnie jest z kształtem. Kształt nie posiada formy - desygnat nie posiada kształtu, chociaż jest widziany sześcianem. W śunjacie żółty sześcian nie jest żółty i nie jest sześcianem, chociaż jest żółty i jest sześcianem.
Shunyata_
Transegoman - studium śunjaty.
Shunyata_
Czy w śunjacie kolor zielony jest zielony? (Nie). Jak wygląda w śunjacie kolor czerwony? (Jest czerwony). Czy w śunjacie czarne jest całkowicie czarne? (Nie). Czy w śunjacie żółty to kolor? (Nie). Jak w śunjacie wygląda czysta biel? (Jest czystą bielą).
Shunyata_
Czy w śunjacie istnieje coś jeszcze oprócz pustki? Na przykład krzesło. Jako przedmiot do siedzenia nie istnieje w śunjacie. Jako bryła zrobiona z drewna nie istnieje w śunjacie. Jako przedmiot nieożywiony nie istnieje w śunjacie. Jako zbiór atomów i cząstek elementarnych nie istnieje w śunjacie. Jednak fizycznie krzesło istnieje, bo jest widoczne w śunjacie.
Shunyata_
Transegoman - wszystko co czujesz było już we mnie. Kimkolwiek stałeś się, już tym kimś byłem. Gdziekolwiek dotarłeś, ja już tam byłem. Czy jeśli spoglądamy w to samo miejsce znajdując się w śunjacie to, czy to co widzę jest tym samym co ty widzisz, w tym samym momencie? Brama nr siedem - obraz katalizator przejścia do śunjaty.