obrazy 9
Shunyata
Śunjata bez receptorów nie istnieje. Wzrok jest jednym ze zmysłów za pomocą którego Śunjata może przejawiać się. Wzrok w Śunjacie funkcjonuje inaczej niż w rzeczywistości konwencjonalnej. W Pustce umysł wykorzystuje widzenie całościowe. Nie kieruje uwagi na żadną rzecz i na żadnej rzeczy nie skupia wzroku. Nie koncentruje się także na całości. Umysł widzi wszystko naraz i w tym samym czasie. Nie ogląda sceny wodząc wzrokiem, przenosząc go na kolejne rzeczy. Nawet jeśli umysł porusza gałkami ocznymi to i tak widzi wszystko w całości. Pole ostrego widzenie, które zazwyczaj wynosi ok. 15 stopni, w Śunjacie sięga granic pola widzenia. Wszystkie rzeczy są tak samo ostre. Obraz Pustki (rzeczywistości rzeczy) przez cały czas trwania Śunjaty dociera do umysłu w całości.
shunyata
W Śunjacie nie ma czasu. W Śunjacie czas nie płynie. W Śunjacie istnieje osobliwość braku upływu czasu. W Śunjacie coś takiego jak czas jest kompletną abstrakcją. W Śunjacie nawet trudno byłoby sobie wyobrazić jak miałby wyglądać czas. Nie wiadomo skąd miałby się wziąć i do czego służyć. W Śunjacie brak czasu jest tak naturalny jak naturalna jest Pustka. W Śunjacie nie ma potrzeby istnienia czasu. W Śunjacie dobrze widać, że czas wcale nie jest niezbędny. W Śunjacie świat daje sobie świetnie radę bez czasu. W Śunjacie świat normalnie funkcjonuje bez czasu. W Śunjacie świat perfekcyjnie funkcjonuje bez czasu.
shunyata
Alegoria Pustki przedstawionej jako zerwanie połączeń umysłu z mentalnym światem przedmiotów i zjawisk (przedmioty widoczne jako informeny). Żółtym kolorem zaznaczone zostały obszary podświadomości. Kolorem niebieskim zaznaczone zostały niedostępne lub tylko częściowo dostępne poznaniu noumeny.
shunyata
Alegoria sytuacji, w której Cooshay-pustelnik opowiada Grażynie M.Z. o tym jak wygląda Śunjata. Opisuje jak przedmioty są niepojęte, niewyobrażalne i dziwaczne. Jednoznaczne – w tym sensie, że są rzeczami i niczym więcej. Przedmioty nie ujawniają swoich cech. Są niesprecyzowane. Stan ich jest nieustalony i dlatego wszystkie są takie same. Grażyna M.Z. widziana w Śunjacie jest nienormalna (przedmioty także nie są normalne w Śunjacie). Jej poczynania są niezrozumiałe i pozbawione sensu (zjawiska nie maja przyczyny i skutku, a sens nie istnieje w Śunjacie). A ona sama bezmyślna i bezrozumna (myśli i umysł nie istnieją w Śunjacie). Nie można powiedzieć czy Grażyna M.Z. jest mężczyzną czy kobietą. Tak jak i Cooshay-pustelnik nie jest ani mężczyzną ani kobietą.
shunyata
Akt – nieokreśloność ciała fizycznego w Śunjacie. W Śunjacie ciało fizyczne nie pozuje do aktu, gdyż akt nie jest aktem, a pozowanie nie jest pozowaniem. Nie rozbiera się i nie czuje skrępowania. Gdyż w Śunjacie nie ma kto rozbierać się i nie ma komu odczuwać skrępowania. Nie kładzie się na podeście i nie rozkłada nóg. Nie poprawia pośladków i nie koryguje ułożenia piersi. A na końcu nie uprawia seksu. Nie ubiera się i nie wychodzi z pracowni.
Akt jako lustrzane odbicie umysłu pozbawionego dualności (Shunyata).
Dla pełnej zgodności obrazu z rzeczywistością, brakujący element przedstawienia czyli podświadomość, pokazany został osobno na stoliku.
Shunyata
shunyata
Widok autobusu wiozącego ludzi - studium autobusu w Śunjacie. W Śunjacie autobus nie może być autobusem. Jako autobus nie istnieje, gdyż nie posiada atrybutów. Chociaż nie istnieje jako autobus, jednak jako rzecz istnieje fizyczne. Istniejąc fizycznie nie posiada formy. Wyizolowany z atrybutów, istniejący fizyczne autobus jest Pustką. W Śunjacie autobus jednocześnie jest Pusty i pełny ludzi. Chociaż należałoby raczej powiedzieć, że autobus jednocześnie jest Pusty i pełny Pustych ludzi. Z zaznaczeniem, że „pełny” także jest Puste.
Śunjata, pomiędzy poranną rosą a wschodem słońca.
Sunjata
Żadne tam medytacyjne poszukiwania w tybetańskim klasztorze. Śunjata obecna jest tu i teraz. Metafora widzianej w Śunjacie białej Toyoty Corolla sedan rocznik 2021, przemieszczającej się z północy na południe na drodze lokalnej w Wolborzu.
shunyata
Pustość stopy. Studium stopy w śunjacie.

W śunjacie stopa nie posiada nazwy. Nie służy do poruszania się. Nie jest częścią ludzkiego ciała. Nic o niej nie wiadomo chociaż istnieje fizyczne jako mięso z kością. Jednak w śunjacie mięso z kością także nie posiada nazwy i nic o nim nie wiadomo. W śunjacie stopa nie posiada palców, pięty, skóry ani paznokci, chociaż fizycznie to wszystko posiada. W śunjacie stopa nie posiada formy - jest pusta.
shunyata