obrazy 9
Akt jako lustrzane odbicie umysłu pozbawionego dualności (Shunyata).
Dla pełnej zgodności obrazu z rzeczywistością, brakujący element przedstawienia czyli podświadomość, pokazany został osobno na stoliku. (2021)
Shunyata
shunyata
Widok autobusu wiozącego ludzi - studium autobusu w Śunjacie. W Śunjacie autobus nie może być autobusem. Jako autobus nie istnieje, gdyż nie posiada atrybutów. Chociaż nie istnieje jako autobus, jednak jako rzecz istnieje fizyczne. Istniejąc fizycznie nie posiada formy. Wyizolowany z atrybutów, istniejący fizyczne autobus jest Pustką. W Śunjacie autobus jednocześnie jest Pusty i pełny ludzi. Chociaż należałoby raczej powiedzieć, że autobus jednocześnie jest Pusty i pełny Pustych ludzi. Z zaznaczeniem, że „pełny” także jest Puste. (2021)
Śunjata, pomiędzy poranną rosą a wschodem słońca. (2021)
Sunjata
Żadne tam medytacyjne poszukiwania w tybetańskim klasztorze. Śunjata obecna jest tu i teraz. Metafora widzianej w Śunjacie białej Toyoty Corolla sedan rocznik 2021, przemieszczającej się z północy na południe na drodze lokalnej w Wolborzu. (2021)
shunyata
Pustość stopy. Studium stopy w śunjacie.

W śunjacie stopa nie posiada nazwy. Nie służy do poruszania się. Nie jest częścią ludzkiego ciała. Nic o niej nie wiadomo chociaż istnieje fizyczne jako mięso z kością. Jednak w śunjacie mięso z kością także nie posiada nazwy i nic o nim nie wiadomo. W śunjacie stopa nie posiada palców, pięty, skóry ani paznokci, chociaż fizycznie to wszystko posiada. W śunjacie stopa nie posiada formy - jest pusta.
(2021)
shunyata